Edit

Një Parti një Familje një Komb
E ardhmja Europiane!

Na kontaktoni

Të rinjtë republikanë në protestë me ish pronarët kundër ligjit të pronave

Të rinjtë republikanë në protestë me ish pronarët kundër ligjit të pronave

Ish-pronarët protestojnë parapra Parlamentit për ligjin e pronave, i cili pritet të diskutohet sot në seancën plenare. I pranishëm në protestën e ish-pronarëve ishte edhe kryetari I Forumit Rinor të Partisë

Republikane, Blendi Sulaj, i cili tha se ky ligj bie ndesh me kushtetutën por edhe me vendimet e Gjykatës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut. Sulaj tha se PR do ta kundërshtojë në Parlament këtë ligj dhe nëse ai miratohet, ankesa e PR do ti adresohet Gjykatës Kushtetuese.

Janar 21, 2015